BizPass d.o.o. Niš

INFORMACIJE ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Vlasnik ličnih podataka obrađenih na ovom sajtu je:

BizPass d.o.o. Niš, Južnomoravske brigade 17 18000 Niš, PIB:108398022, Matični broj:20991500

Shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti kojim se utvrđuju odredbe zaštite u vezi s obradom ličnih podataka, podaci koje korisnik pruža koristiće se u skladu s principima tačnosti, transparentnosti i zaštite vaše privatnosti i vaših prava.

Svi podaci će biti obrađeni ručno ili sa IT alatima za promotivne, reklamne i informativne svrhe, kao i za statističke i tržišne studije i istraživanja. Obrada podataka vršiće se na način koji je pogodan da obezbedi sigurnost i poverljivost istih. Dati podaci neće biti preneti ili otkriveni trećim licima, privatnim ili javnim, osim u agregatnom i anonimnom obliku..

Neke podatke može koristiti administrator sistema ili treće strane povezanih kompanija za statističke potrebe ili za funkcionalne potrebe sistema.

Eventualnu detaljnu listu imenovanih lica odgovornih za procesiranje i trećih lica kojima se podaci mogu dostaviti, obezbeđuje kontrolor podataka po zahtevu. U bilo koje vreme korisnik može ostvariti prava koja su mu garantovana na osnovu Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti slanjem zahteva gore navedenim referencama.

Ove informacije se uvek mogu modifikovati kako bi se održavale aktuelne promene zakonodavstva ili propisi u vezi sa privatnošću. Zbog toga će informacije koje su prisutne na sajtu u trenutku korišnićenja sajta biti važeće.

Za sve informacije koje se odnose na kolačiće i njihovu upotrebu na ovoj stranici, pročitajte odgovarajuće informacije.